از آپریل 2017 اداره مهاجرت استرالیا دو لیست مشاغل جدید را جایگزین لیستهای قبل نموده و حدود 200 شغل را از لیست حذف کرده است.لیستهای جاری با نامهای MLTSSL و STSOL هستند که MLTSSL را در ذیل توضیح داده ایم:

یادداشت:

هشدارهایی برای مشاغل مشخصی مبنی بر حذف شغل در شرایط خاص وجود دارد.این هشدارها تنها برای ویزاهای 457 اعمال میشود:

هشدارها با علامت “*** سه ستاره” نشان داده شده‌اند.

16 شغل در لیست بلند مدت وجود دارد که تنها برای ویزاهای ذیل در دسترس میباشند:

  • مهارتی دائم (ساب کلاس 189)
  • ویزای فارغ التحصیلی موقت (ساب کلاس 485)
  • مهارتی موقت – اسپانسر فامیلی (ساب کلاس 489)

این 16 شغل با علامت “** دو ستاره” مشخص شده‌اند.این مشاغل برای ویزاهای دیگر همانند 457 و 190 در دسترس نیستند.

لیست بلند مدت مشاغل (MLTSSL):

OCCUPATION ANZSCO CODE ASSESSING AUTHORITY نام رشته
Accountant
(General)***
221111 CPA/ICAA/IPA حسابدار
(عمومی)
Actuary 224111 VETASSESS کارشناس
بیمه
Aeronautical
Engineer
233911 Engineers
Australia
مهندسی
هوافضا
Agricultural
Consultant
234111 VETASSESS مشاور
کشاورزی
Agricultural
Engineer
233912 Engineers
Australia
مهندس
کشاورزی
Agricultural
Scientist
234112 VETASSESS دانشمند
کشاورزی
Airconditioning
& Mechanical Services Plumber
334112 TRA لوله
کش تجهیزات مکانیکی و تهویه مطبوع
Airconditioning
& Refrigeration Mechanic
342111 TRA مکانیک
سیستم های تبرید و تهویه هوا
Anaesthetist 253211 Medical
Board of Australia
تکنسین
بیهوشی
Analyst
Programmer
261311 ACS برنامه
نویس تحلیلگر
Architect 232111 AACA معمار
Audiologist 252711 VETASSESS شنوایی
شناس
Automotive
Electrician
321111 TRA برق
کار اتومبیل
Barrister 271111 SLAA وکیل
مدافع
Biomedical
Engineer
233913 Engineers
Australia
مهندس
پزشکی
Boat
Builder & Repairer
399111 TRA قایق
ساز و تعمیر کار
Bricklayer 331111 TRA آجرچین
Cabinetmaker 394111 TRA کابینت
ساز
Cardiologist 253312 Medical
Board of Australia
متخصص
قلب
Cardiothoracic
Surgeon
253512 Medical
Board of Australia
جراح
قلب
Carpenter 331212 TRA نجار
Carpenter
& Joiner
331211 TRA نجار
و نصاب
Cartographer 232213 VETASSESS کارتوگرافر
Chef*** 351311 TRA سرآشپز
Chemical
Engineer**
233111 Engineers
Australia
مهندس
شیمی
Child
Care Centre Manager
134111 TRA مدیر
مهدکودک
Chiropractor 252111 CCEA فیزیوتراپ
Civil
Engineer
233211 Engineers
Australia
مهندس
عمران
Civil
Engineering Draftsperson
312211 Engineers
Australia/ VETASSESS
نقشه
کش عمران
Civil
Engineering Technician**
312212 VETASSESS تکنسین
مهندسی عمران
Clinical
Haematologist
253313 Medical
Board of Australia
خون
شناس بالینی
Clinical
Psychologist
272311 APS روانشناس
بالینی
Computer
Network & Systems Engineer
263111 ACS مهندس
سیستم ها و شبکه های کامپیوتری
Construction
Project Manager
133111 VETASSESS مدیر
پروژه های ساختمانی
Dermatologist 253911 Medical
Board of Australia
متخصص
پوست
Developer
Programmer
261312 ACS برنامه
نویس
Diagnostic
& Interventional Radiologist
253917 Medical
Board of Australia
رادیولوژیست
تشخیصی
Diesel
Motor Mechanic
321212 TRA مکانیک
موتور دیزلی
Drainer 334113 TRA لوله
کش
Early
Childhood (Pre-Primary School) Teacher
241111 AITSL معلم
پیش دبستانی
Educational
Psychologist
272312 APS روانشناس
آموزشی
Electrical
Engineer
233311 Engineers
Australia
مهندس
برق
Electrical
Engineering Draftsperson
312311 Engineers
Australia
نقشه
کش برق
Electrical
Engineering Technician
312312 TRA تکنسین
برق
Electrical
Linesworker**
342211 TRA سیم‌کش
برق
Electrician
(General)
341111 TRA برقکار
(عمومی)
Electrician
(Special Class)
341112 TRA برقکار
(تخصصی)
Electronic
Equipment Trades Worker
342313 TRA کارگر
متخصص تجهیزات الکترونیکی
Electronic
Instrument Trades Worker (General)
342314 TRA کارگر
متخصص تجهیزات الکترونیکی (عمومی)
Electronic
Instrument Trades Worker (Special Class)
342315 TRA کارگر
متخصص تجهیزات الکترونیکی (تخصصی)
Electronics
Engineer**
233411 Engineers
Australia
مهندس
الکترونیک
Emergency
Medicine Specialist
253912 Medical
Board of Australia
متخصص
اورژانس
Endocrinologist 253315 Medical
Board of Australia
متخصص
غدد
Engineering
Manager
133211 Engineers
Australia/AIM
مدیر
فنی و مهندسی
Engineering
Technologist
233914 Engineers
Australia
تکنولوژیست
Environmental
Engineer
233915 Engineers
Australia
مهندس
محیط زیست
External
Auditor
221213 CPA/ICAA/IPA حسابرس
خارجی
Fibrous
Plasterer
333211 TRA نصاب
سقف کاذب
Fitter
& Turner
323212 TRA فیتر
و ترنر- شکل دهنده فلزات
Fitter
(General)
323211 TRA تنظیم
کننده (عمومی-سازه های فلزی)
Fitter-Welder 323213 TRA تنظیم
کننده-جوشکار
Forester 234113 VETASSESS جنگلبان
Gasfitter 334114 TRA لوله کش گاز
Gastroenterologist 253316 Medical
Board of Australia
متخصص روده و معده
General
Practitioner
253111 Medical
Board of Australia
پزشک بیماری های عمومی
Geotechnical
Engineer
233212 Engineers
Australia
مهندس ژئوتکنیک
Glazier 333111 TRA شیشه گر
ICT
Business Analyst
261111 ACS ICT تحلیلگر کسب و کار
Industrial
Engineer**
233511 Engineers
Australia
مهندس صنایع
Intensive
Care Specialist
253317 Medical
Board of Australia
متخصص
مراقبت های ویژه
Internal
Auditor
221214 VETASSESS حسابرس
داخلی
Joiner 331213 TRA نجار-
خدمات نجاری
Land
Economist
224511 VETASSESS اکونومیست
اراضی
Landscape
Architect
232112 VETASSESS معمار
مناظر طبیعی فضای سبز
Lift
Mechanic
341113 TRA مکانیک
آسانسور
Locksmith 323313 TRA قفل
ساز
Management
Accountant
221112 CPA/ICAA/IPA مدیرحسابداری
Materials
Engineer**
233112 Engineers
Australia
مهندس
مواد
Mechanical
Engineer
233512 Engineers
Australia
مهندس
مکانیک
Medical
Administrator**
134211 VETASSESS پزشک
سرپرست
Medical
Diagnostic Radiographer
251211 AIR پرتونگار
تشخیص پزشکی
Medical
Laboratory Scientist
234611 AIMS محقق
آزمایشگاه پزشکی
Medical
Oncologist
253314 Medical
Board of Australia
انکولوژیست
پزشکی – سرطان شناس
Medical
Practitioners (nec)
253999 Medical
Board of Australia
پزشکان
عمومی
Medical
Radiation Therapist
251212 AIR متخصص
پرتو پزشکی
Metal
Fabricator
322311 TRA جعل
فلزات – سازنده دیگ بخار
Metal
Machinist (First Class)
323214 TRA ریخته
گری با ماشین آلات فلزی
Midwife 254111 ANMAC ماما
Motor
Mechanic (General)
321211 TRA مکانیک
موتور (عمومی)
Motorcycle
Mechanic
321213 TRA مکانیک
موتورسیکلت
Naval
Architect
233916 Engineers
Australia
معمارنیروی
دریایی
Neurologist 253318 Medical
Board of Australia
متخصص
اعصاب
Neurosurgeon 253513 Medical
Board of Australia
جراح
مغز و اعصاب
Nuclear
Medicine Technologist
251213 ANZSNM تکنسین
پزشکی هسته ای
Nurse
Practitioner
254411 ANMAC پزشک
پرستار- مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر
Nursing
Clinical Director
134212 ANMAC مدیرکلینیک
پرستاری
Obstetrician
& Gynaecologist
253913 Medical
Board of Australia
متخصص
زنان و زایمان
Occupational
Therapist
252411 OTC متخصص
کاردرمانی
Ophthalmologist 253914 Medical
Board of Australia
چشم
پزشک
Optometrist 251411 OCANZ عینک
ساز- بینایی سنج
Organisational
Psychologist
272313 APS روانشناس
سازمانی
Orthopaedic
Surgeon
253514 Medical
Board of Australia
جراح
ارتوپدی
Orthotist
or Prosthetist
251912 VETASSESS ارتز
یا پروتزساز
Osteopath 252112 ANZOC متخصص
بیماریهای استخوان
Other
Spatial Scientist
232214 VETASSESS متخصص
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جی اس آی
Otorhinolaryngologist 253515 Medical
Board of Australia
متخصص
گوش و حلق و بینی
Paediatric
Surgeon
253516 Medical
Board of Australia
جراح
کودکان و نوزادان
Paediatrician 253321 Medical
Board of Australia
متخصص
اطفال
Painting
Trades Workers
332211 TRA نقاش
ماهر
Panelbeater 324111 TRA تراشکار
خودرو – صاف کار ماشین
Pathologist 253915 Medical
Board of Australia
متخصص
پاتولوژی- اسیب شناس
Physicist
(Medical Physicist only)
234914 ACPSEM فیزیکدان
(فقط فیزیکدان پزشکی)
Physiotherapist 252511 APC فیزیوتراپیست
Plastic
& Reconstructive Surgeon
253517 Medical
Board of Australia
جراح
پلاستیک و ترمیمی
Plumber
(General)
334111 TRA لوله
کش (عمومی)
Podiatrist 252611 APodC/ANZPAC پزشک
بیماریهای پا
Pressure
Welder**
322312 TRA جوشکاری
با فشار
Primary
Health Organisation Manager
134213 VETASSESS مدیر
مرکز کمک های اولیه
Production
Manager (Mining)**
133513 VETASSESS مدیر
تولید (معدن)
Production
or Plant Engineer**
233513 Engineers
Australia
مهندس
تولید
Project
Builder**
133112 VETASSESS سرپرست
پروژه‌های عمرانی
Psychiatrist 253411 Medical
Board of Australia
روانپزشک
Psychologists
(nec)
272399 APS روانشناسان
(تقسیم نشده)
Psychotherapist 272314 VETASSESS روانپزشک
Quantity
Surveyor
233213 AIQS ارزیاب
ساختمان
Radiation
Oncologist
253918 Medical
Board of Australia
پرتودرمان
– انکولوژیست پرتویی
Radio
Communications Technician
313211 TRA تکنسین
ارتباطات رادیویی
Registered
Nurse (Aged Care)
254412 ANMAC پرستار
مراقبت از سالمندان
Registered
Nurse (Child & Family Health)
254413 ANMAC پرستار
کودک و بهداشت خانواده
Registered
Nurse (Community Health)
254414 ANMAC پرستار
بهداشت جامعه
Registered
Nurse (Critical Care & Emergency)
254415 ANMAC پرستار
مراقبت های ویژه و اورژانس
Registered
Nurse (Developmental Disability)
254416 ANMAC پرستار
بازتوانی
Registered
Nurse (Disability & Rehabilitation)
254417 ANMAC پرستار
معلولیت و توانبخشی
Registered
Nurse (Medical Practice)
254421 ANMAC پرستار
آموزش پزشکی – بیمارستانی
Registered
Nurse (Medical)
254418 ANMAC پرستار
رسمی پزشکی
Registered
Nurse (Mental Health)
254422 ANMAC پرستاربهداشت
روان
Registered
Nurse (Paediatrics)
254425 ANMAC پرستار
اطفال
Registered
Nurse (Perioperative)
254423 ANMAC پرستار
بعد از عمل
Registered
Nurse (Surgical)
254424 ANMAC پرستاراتاق
عمل
Registered
Nurses (nec)
254499 ANMAC پرستارعمومی
Renal
Medicine Specialist
253322 Medical
Board of Australia
متخصص
پزشکی کلیه
Rheumatologist 253323 Medical
Board of Australia
روماتولوژیست
– متخصص روماتیسم
Roof
Plumber
334115 TRA عایق
کار پشت بام
Secondary
School Teacher
241411 AITSL معلم
دبیرستان
Sheetmetal
Trades Worker
322211 TRA شکل
دهنده صفحات فلزی – شیت متال
Ship’s
Engineer**
231212 AMSA مهندس
کشتی
Ship’s
Master**
231213 AMSA رئیس
کشتی
Ship’s
Officer**
231214 AMSA افسر
کشتی
Shipwright 399112 TRA کشتی ساز
Small Engine Mechanic 321214 TRA مکانیک
موتورهای کوچک
Social
Worker
272511 AASW مددکار
اجتماعی
Software
Engineer
261313 ACS مهندس
نرم افزار
Solicitor 271311 SLAA مشاور
حقوقی – وکیل
Solid
Plasterer
333212 TRA گچ
کار
Sonographer 251214 AIR سونوگرافر
Special
Education Teachers (nec)
241599 AITSL معلمان
آموزش و پرورش خاص
Special
Needs Teacher
241511 AITSL معلم
کودکان استثنایی
Specialist
Physician (General Medicine)
253311 Medical
Board of Australia
پزشک
متخصص (پزشکی عمومی)
Specialist
Physicians (nec)
253399 Medical
Board of Australia
پزشکان
متخصص
Speech
Pathologist
252712 SPA آسیب
شناس گفتارو زبان – گفتاردرمان
Stonemason** 331112 TRA آجر
و سنگ‌چین
Structural
Engineer
233214 Engineers
Australia
مهندس
سازه
Surgeon
(General)
253511 Medical
Board of Australia
جراح
(عمومی)
Surveyor 232212 SSSI نقشه
بردار
Systems
Analyst
261112 ACS تحلیلگر
سیستم
Taxation
Accountant
221113 CPA/ICAA/IPA حسابدار
مالیات
Teacher
of the Hearing Impaired
241512 AITSL معلم
ناشنوایان
Teacher
of the Sight Impaired
241513 AITSL معلم
نابینایان
Technical
Cable Jointer
342212 TRA تکنسین
کابل های فشارقوی
Telecommunications
Engineer
263311 Engineers
Australia
مهندس
مخابرات
Telecommunications
Field Engineer
313212 Engineers
Australia
مهندس
مخابرات
Telecommunications
Network Engineer
263312 Engineers
Australia
مهندس
شبکه مخابرات
Telecommunications
Network Planner**
313213 Engineers
Australia
برنامه
ریز شبکه‌های مخابراتی
Telecommunications
Technical Officer or Technologist
313214 Engineers
Australia
افسر
فنی یا تکنسین مخابرات
Thoracic
Medicine Specialist
253324 Medical
Board of Australia
متخصص
قفسه سینه
Transport
Engineer
233215 Engineers
Australia
مهندس
حمل و نقل
Urologist 253518 Medical
Board of Australia
متخصص
بیماریهای دستگاه ادرار
Valuer 224512 VETASSESS قیمت
گذار
Vascular
Surgeon
253521 Medical
Board of Australia
جراح
عروق
Veterinarian 234711 AVBC دامپزشک
Wall
& Floor Tiler
333411 TRA کاشی
کاردیوار و کف
Welder
(First Class)
322313 TRA جوشکار
Welfare
Centre Manager
134214 ACWA/VETASSESS مدیرمرکز
بهزیستی

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.