ویزاهای افراد حرفه ای و نیروی ماهر استرالیا

نوع درخواست

برای چه افرادی است

لینک مرتبط

ویزای ناحیه ای مهارت (زیر کلاس ۸۸۷)

برای افرادی که در مناطق ناحیه ای مشخصی از استرالیا زندگی و کار کرده اند و ویزای واجد شرایط دارند

Start application for Skilled Regional visa

ویزای فارغ التحصیل ماهر (زیر کلاس ۴۷۶)

برای فارغ التحصیلان جدید از موسسات شناخته شده برای کسب ۱۸ ماه تجربه کاری ماهر

توجه: در هنگام شروع درخواست از شما سوالاتی پرسیده خواهد شد تا مشخص شود آیا واجد شرایط برای ادامه فرآیند هستید. اگر سیستم تشخیص دهد که برای درخواست آنلاین واجد شرایط نیستید باید درخواست یا پیام کتبی ارسال نمایید.

Start application for Skilled Recognised Graduate visa

اعلام حمایت قانونی (زیر کلاس ۴۸۹)

افرادی که برای ویزای زیر کلاس ۴۸۹ درخواست می کنند و توسط یکی از اقوام واجد شرایطشان که در استرالیا زندگی می کند حمایت می شوند باید فرم اظهارنامه قانونی حمایت را همراه با درخواست خود ارائه نمایند.

    sponsor-declaration-489.pdf

Skilled Regional (Provisional) Renewal (subclass 489) visa​

ویزای تمدید منطقه ای مهارت (موقت) (زیر کلاس ۴۸۹)

برای دارندگان ویزاهای زیر:

  • ویزای منطقه ای مهارت (موقت) دارای حامی (زیر کلاس ۴۷۵)
  • ویزای منطقه ای مهارت (موقت) دارای حامی (زیر کلاس ۴۸۷)
  • ویزای منطقه ای مهارت (موقت) مستقل (زیر کلاس ۴۹۵)
  • ویزای منطقه مشخص مهارت (موقت) (زیر کلاس ۴۹۶)

Start application for Skilled Regional (Provisional) Renewal visa

ویزای منطقه ای مهارت (موقت) ورود تابع (زیر کلاس ۴۸۹)

برای اقوام واجد شرایط دارندگان ویزاهای زیر:

  • ویزای منطقه ای مهارت (موقت) دارای حامی (زیر کلاس ۴۷۵)
  • ویزای منطقه ای مهارت (موقت) دارای حامی (زیر کلاس ۴۸۷)
  • ویزای منطقه ای مهارت (موقت) مستقل (زیر کلاس ۴۹۵)
  • ویزای منطقه مشخص مهارت (موقت) (زیر کلاس ۴۹۶)

Start application for Skilled Regional (Provisional) Subsequent Entrant vi​sa

ویزای منطقه ای مهارت (موقت) (زیر کلاس ۴۸۹)

برای نیروی ماهری که توسط ایالت یا یک دولت منطقه ای یا یکی از اقوام واجد شرایط حمایت شده اند

توجه: قبل از آنکه بتوانید برای این ویزا درخواست بدهید باید اظهار علاقه مندی خود را ثبت نموده و دعوتنامه دریافت کرده باشید. دعوتنامه انتخاب مهارت حاوی اطلاعات و لینک های لازم برای ثبت درخواست است.

Skilled Regional (Provisional)(subclass 489) visa

ویزای مهارت مستقل (زیر کلاس ۱۸۹)

برای نیروی ماهری که توسط ایالت ، یک دولت منطقه ای یا یکی از اقوام حمایت نشده اند

توجه: قبل از آنکه بتوانید برای این ویزا درخواست بدهید باید اظهار علاقه مندی خود را ثبت نموده و دعوتنامه دریافت کرده باشید. دعوتنامه انتخاب مهارت حاوی اطلاعات و لینک های لازم برای ثبت درخواست است.

Skilled Independent (subclass 189) visa

ویزای مهارت نامزد شده (زیر کلاس ۱۹۰)

برای نیروی ماهری که توسط ایالت یا یک دولت منطقه ای حمایت شده اند

توجه: قبل از آنکه بتوانید برای این ویزا درخواست بدهید باید اظهار علاقه مندی خود را ثبت نموده و دعوتنامه دریافت کرده باشید. دعوتنامه انتخاب مهارت حاوی اطلاعات و لینک های لازم برای ثبت درخواست است.

Skilled Nominated (subclass 190) visa

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.