ویزای سرمایه گذاری نیوزیلند

اگر شما یک سرمایه گذار با تجربه هستید و قصدتان آغاز و گسترش یک سرمایه گذاری و کارآفرینی جدید در نیوزیلند می باشد، اقدام برای ویزای کارآفرینی نیوزیلند می تواند یکی از بهترین راهکارها برای شما باشد.

Note that business migration can be extremely complex, and even determining whether you have a good chance of qualifying can be difficult. In addition, you may be able to qualify in a number of different business migration categories.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.