ویزای سرمایه گذاری-طرح استانی بریتیش کلمبیا

این برنامه ایست که استان بریتیش کلمبیا به منظور ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی این استان ایجاد کرده است. در این طرح متقاضیان سرمایه گذاری باید تجارتی را در این استان راه اندازی و مدیریت کنند. همچنین این افراد باید قصد اقامت در این استان را داشته باشند. در اینصورت اقامت دائم کانادا را دریافت خواهند کرد.

Note that business migration can be extremely complex, and even determining whether you have a good chance of qualifying can be difficult. In addition, you may be able to qualify in a number of different business migration categories.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.