ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬با‭ ‬اسپانسر شغلی استرالیا،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۶

ویزای اسپانسر شغلی استرالیا

ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬با‭ ‬اسپانسر شغلی استرالیا،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۶

این‭ ‬ویزا‭ ‬یک‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نیروی‭ ‬متخصصی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬کارفرمای‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده‭ ‬،‭ ‬صادر‭ ‬میشود‭

 • . ‬برای‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬ویزا،‭ ‬متقاضی‭ ‬میتواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭. ‬
 • در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ارائه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬استرالیا‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬،‭ ‬متقاضی‭ ‬میبایست‭ ‬دارای‭ ‬ویزایی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬اجازه‭ ‬اقدام‭ ‬برای‭ ‬ویزاهای‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬بدهد‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬دارای‭ ‬تخصص‭ ‬اجازه‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬تحت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روشهای‭ ‬زیر‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بپردازند‭:‬

 • تغییر‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬به‭ ‬دائم
 • ورود‭ ‬مستقیم
 • توافق‭ ‬کاری‭ ‬مخصوص‭ ‬کارفرمایان‭ ‬خاص‭ ‬

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

شما‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنید‭ ‬که‭:‬

 • به‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسری – یک‭ ‬کارفرمای‭ ‬استرالیایی‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬درآمده‭ ‬باشید
 • تخصص،‭ ‬تحصیلات‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشید
 • سن‭ ‬شما‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬سال‭ ‬باشد

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬انواع‭ ‬ذیل‭ ‬می‌باشد‭:‬

از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭: ‬

 • جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬ویزای‭ ‬زیرگروه‭ ‬۴۵۷‭ ‬داشته‭ ‬وکارفرمای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬شغلی‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بمدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‭ ‬ایشان‭ ‬میباشد‭. ‬

از‭ ‬طریق‭ ‬ورود‭ ‬مستقیم‭: ‬

 • جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬کارفرما‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬واین‭ ‬افراد‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬کار‭ ‬نکرده‭ ‬اند‭ ‬یا‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬بصورت‭ ‬مختصر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
 • همچنین‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مقیم‭ ‬موقت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬صلاحیت‭ ‬اقدام‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬یا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬۱‭ ‬ژوئیه‭ ‬۲۰۱۲‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬میتوانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭. ‬
 • در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬داشتن‭ ‬نمره‭ ‬زبان‭ ‬ایلتس‭ ‬۶‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بند،‭ ‬۳‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬مثبت‭ ‬مدرک‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬مربوطه،‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬روش‭ ‬ورود‭ ‬مستقیم‭ ‬هست‭.‬

‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬توافق‭ ‬کاری‭ ‬مخصوص‭ ‬کارفرمایان‭ ‬خاص‭: ‬

جهت‭ ‬افرادی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارفرماهایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬قردادهای‭ ‬خاصی‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬استرالیا‭ ‬دارند‭.‬