ویزای اقامت دائم با حمایت کارفرما در مناطق کم جمعیت

 • این ویزا یک ویزای اقامت دائم است که برای نیروی متخصصی که توسط کارفرمای واقع در مناطق «کم جمعیت» استرالیا اسپانسر شده، صادر می شود.
 • برای درخواست این ویزا، متقاضی می تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.
 • در صورتی که متقاضی در زمان ارائه درخواست ویزا در داخل استرالیا حضور داشته باشد، متقاضی می بایست دارای ویزایی باشد که به فرد اجازه اقدام برای ویزاهای دیگر را بدهد.
این ویزا دو مرحله دارد:
 • اول باید توسط یک کارفرمای تایید شده انتخاب شوید
 • بعد درخواست ویزای مرتبط را ارائه دهد
شرایط مورد نیاز

متقاضیان این ویزا باید:

 • برای کاری در یکی از مناطق «کم جمعیت» در استرالیا توسط یک کارفرمای «تایید شده» انتخاب شده باشند
 • کمتر از ۵۰ سال سن داشته باشند مگر در موارد استثنایی
 • شرایط مهارت، تخصص و زبان انگلیسی مورد نیاز را دارا باشند مگر در موارد استثنایی
 • درخواست ویزای متناسب با مسیرهای موجود را ارائه دهند
این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم است و شامل انواع زیر می باشد:
 • از طریق تبدیل اقامت موقت:
جهت افرادی که ویزای ساب کلاس ۴۵۷ داشته و کارفرمای خود در همان شغلی که قبلا اسپانسر آنها شده است و بمدت دو سال کار کرده اند، مایل به اسپانسر ایشان می باشد.
 • از طریق ورود مستقیم:
جهت افرادی که کارفرما اسپانسر آنها شده و این افراد هرگز در استرالیا کار نکرده اند یا کار آنها بصورت مختصر بوده است. همچنین کسانی که مقیم موقت هستند و صلاحیت اقدام از طریق تبدیل اقامت موقت را ندارند یا افرادی که درخواست خود را قبل از ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ ثبت کرده اند، می توانند از این طریق اقدام کنند. در این روش الزاماً نیاز به ارزیابی مدرک یا داشتن ۳ سال سابقه کار مرتبط نیست.
 • از طریق توافق کاری مخصوص کارفرمایان خاص:
جهت افرادی است که اسپانسر آنها یکی از کارفرماهایی است که قردادهای خاصی با دولت استرالیا دارند.

این نوع ویزا سه مرحله دارد:

 • تایید اینکه شغل مورد نظر یک شغل واقعی است، که توسط یک اداره خاص محلی انجام می شود
 • بررسی شغل و کارفرما و تایید آن توسط اداره مهاجرت استرالیا
 • ارایه درخواست ویزای شخص متقاضی و تایید ایشان توسط اداره مهاجرت استرالیا

اضافه کردن اعضای خانواده به درخواست ویزا:

این افراد را می توانید به درخواست ویزای خود اضافه نمایید:

 • همسر ازدواج رسمی یا سفید
 • فرزندان تحت تـکفل شما یا همسرتان
 • سایر افراد خانواده تحت تـکفل
* اعضای خانواده نیز می بایست تست پزشکی و عدم سؤپیشینه ارائه دهند.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.