ویزای همسر -زیرگروه 820 و 801

ویزای ازدواج استرالیا

ویزای همسر (زیرگروه 820 و 801)

این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
داشتن ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) پیش نیاز ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) می باشد و زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی داخل استرالیا باشید.

ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) به شما اجازه می دهد:  
•    تا زمان اخذ ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید
•    در استرالیا مشغول کار شوید
•    در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید

در صورت اخذ ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) شما اجازه خواهید داشت:  
•    در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
•    از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شود
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

ویزای ازدواج استرالیا

 • ویزای ازدواج استرالیا ‬برای‭ ‬متقاضیانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬شهروند‭ ‬یا‭ ‬فرد‭ ‬دارای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا،‭ ‬قصد‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
 • برای‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا‭ ‬فرد‭ ‬می‌تواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬
 • شرایط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬کلی‭ ‬مهاجرت‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬شخص‭ ‬متقاضی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تقاضای‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا،‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬خود‭ ‬ازدواج‭ ‬قانونی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬ازدواج‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

‭* ‬ نکته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬باید‭ ‬اثبات‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬آنها‭ ‬واقعی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬کسب‭ ‬اقامت‭ ‬نیست‭. ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬باید‭ ‬مدارک‭ ‬متعددی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اثبات‭ ‬روابط‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭.‬

شرایط کلی ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا مختص افرادیست که ازدواج رسمی و ثبت شده داشته باشند و یا بتوانند ثابت کند که در ۱۲ ماه گذشته زندگی مشترک با شریک خود داشته داشته اند.

نحوه اقدام برای متقاضیانی که در زمان اقدام داخل و خارج از استرالیا هستند متفاوت میباشد. همینطور مدت زمان رسیدگی به پرونده  های که از داخل خاک استرالیا اقدام میشود در حال حاضر بسیار طولانی تر خواهد بود.

پس‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا:‬

 • افرادی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ویزای ازدواج‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬می‌شوند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬رایگان‭ ‬شهروندان‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اجازه‭ ‬کار‭ ‬تمام‌وقت‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬شرایطی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬قابل‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬اقامتت‭ ‬است‭.‬
 • ویزای ازدواج استرالیا‭ ‬قابل‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
 • معمولا‭ ‬۲‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج،‭ ‬اگر‭ ‬زوج‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬مدارکی‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬اثبات‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬کارشناس‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬ارائه‭ ‬دهند،‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬هستند‭.‬
 • دارندگان‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا‭ ‬اجازه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬متقاضیانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ویزاهای‭ ‬دانشجویی‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬هستند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ازدواج‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬تبدیل‭ ‬کنند‭..‬

هزینه‌های ویزای ازدواج استرالیا‭:‬

هزینه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا،‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬دسته‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬می‌شود‭:‬

۱- هزینه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت برای ویزای ازدواج استرالیا‭

 • هزینه‭ ‬ویزا‭ ‬اپلیکیشن‭ ‬برای‭ ‬متقاضی‭ ‬اصلی‭: ‬۶۸۶۵‭ ‬دلار
 • هزینه‭ ‬ویزا‭ ‬اپلیکیشن‭ ‬برای‭ ‬وابستگان‭ ‬بالای‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭: ‬۳۴۳۵‭ ‬دلار
 • هزینه‭ ‬ویزا‭ ‬اپلیکیشنبرای‭ ‬وابستگان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭: ‬۱۷۲۰‭ ‬دلار

‭* ‬این‭ ‬ارقام‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اقدام‭ ‬شما‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭. ‬ضمنا‭ ‬مبلغ‭ ‬‮«‬یک‭ ‬و‭ ‬هشت‭ ‬صدم‭ ‬درصد‮»‬‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬پرداختی‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬با‭ ‬کارت‌های‭ ‬اعتباری‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭.‬

۲- هزینه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬مهاجرتی‭ ‬ویزایاب برای ویزای ازدواج استرالیا‭

هزینه‭ ‬ما‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬افراد‭ ‬خانواده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬۲‭ ‬قسط‭ ‬گرفته‭ ‬میشود‭.‬

 • ما‭ ‬برای‭ ‬متقاضی‭ ‬اصلی‌‭ ‬۳۰۰۰‭ ‬دلار‭ ‬میگیریم
 • برای‭ ‬همراهان‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬بالایی‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬هر‭ ‬نفر‭ ‬۱۰۰۰‭ ‬دلار
 • برای‭ ‬همراهان‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬هر‭ ‬نفر‭ ‬۵۰۰‭ ‬دلار

۳- سایر‭ ‬هزینه‌های ویزای ازدواج استرالیا‭ ‭‬

 • معاینات‭ ‬پزشکی‌ برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • سؤ‭ ‬پیشینه برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • امتحان‭ ‬زبان برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • ترجمه‭ ‬مدارک برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • و‭ ‬غیره‭.‬

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.