گروه اقامت دایم ویزای سرمایه گذاری استرالیا – ساب کلاس ۸۸۸

Other 188 Visa eligibility streams:

  • for people who are willing to invest $1.5 million in an Australian State or Territory bonds

  • for people with significant funds who are willing to invest at least $15 million into complying premium investments in Australia.

  • for people who have a funding agreement from a third party for at least AUD200 000 to undertake a complying entrepreneur activity

Note that business migration can be extremely complex, and even determining whether you have a good chance of qualifying can be difficult. In addition, you may be able to qualify in a number of different business migration categories.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.