ویزای‭ ‬فرزندخواندگی،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۰۲

ویزای استرالیا ویژه فرزند

ویزای‭ ‬فرزند

افرادی‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬تحت‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زیر‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

ویزای‭ ‬فرزندخواندگی،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۰۲

 • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزندی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کند،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬والدینی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند،‭ ‬زندگی‭ ‬کند‭. ‬
 • والدینی‭ ‬که‭ ‬فرزندی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند،‭ ‬اسپانسر‭ ‬او‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬او‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬برای‭ ‬فرزندانی‭ ‬است‭ ‬که‭:‬

 • خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند
 • زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند
 • ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬در‭ ‬آمده‌‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬باشند
 • ‬توسط‭ ‬والدینی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند‭ ‬حمایت‭ (‬اسپانسر‭) ‬شوند

والدینی‭ ‬که‭ ‬فرزند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬می‌پذیرند‭ ‬بایستی‭:‬

 •  ‬شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬یا
 •  ‬دارنده‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬و‭ ‬یا
 • شهروند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬نیوزیلند‭ ‬باشند

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 •  ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دائم‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 •  ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
 • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
 •  ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند
 • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کنند

‭* ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬یا‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نهایی‌شدن‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اعلام‭ ‬نمایید‭.‬

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.