ویزای‭ ‬فرزند،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۰۱

فرادی‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬تحت‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زیر‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

ویزای‭ ‬فرزند،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۰۱

  • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزندی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬است،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬والدین‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭. ‬
  • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬والدین‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬اسپانسر‭ ‬فرزند‭ ‬یا‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬شوند‭. ‬
  • والدین‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

‭* ‬معمولا‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬سن‭ ‬دارند،‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬سنی‭ ‬بالاتر‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬شرایط‭ ‬خاصی‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭.‬

‭* ‬فرزند‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬اخذ‭ ‬ویزا‭ ‬بایستی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬بایستی‭ ‬حد‌اقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‭ ‬فرد‭:‬

شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬یا

  • ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یا
  •  ‬شهروند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬نیوزیلند‭ ‬باشند

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

  •  ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬عزیمت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نامحدود‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
  • ‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
  •  ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
  • ‭ ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند
  • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کند