• دادگاه تجدید نظر اداری در استرالیا

    دادگاه تجدید نظر اداری در استرالیا موظف است تصمیم هایی که اداره مهاجرت استرالیا در خصوص عدم اعطای ویزا و یا باطل کردن ویزا می گیرید را بررسی کند.

  • Public Interest Criterion 4020

    PIC 4020 enables refusal of a visa if an applicant provides a bogus document or information that is false or misleading in relation to their application, or if the Minister is not satisfied of an applicant’s identity.

    If PIC 4020 is part of the criteria for the particular visa you have applied for you must satisfy PIC 4020 in order to be granted your visa.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.