ویزای فارغ التحصیلی موقت – ویزای ۴۸۵

ویزای فارغ التحصیلی موقت – ویزای ۴۸۵

این نوع ویزا برای دانشجویان خارجی‌ است که به تازگی از یکی‌ از موسسات آموزشی استرالیا فارغ التحصیل شده ا‌ند.

شرایط گرفتن این ویزا

برای این ویزا متقاضی میبایست:

 • کمتر از ۵۰ سال سن داشته باشد
 • داخل استرالیا باشد
 • دارای یکی‌ از ویزاهای مورد قبول باشد
 • شرط دو سال تحصیل در استرالیا را داشته باشد
 • حد اقل نمره لازم برای امتحان زبان انگلیسی‌ را داشته باشد
 • به تازگی در یکی‌ از مشاغلی که در لیست مشاغل تخصصی (SOL) میباشد فارغ التحصیل شده باشد

درباره این ویزا

ویزای فارغ التحصیلی موقت )ویزای ۴۸۵ (به شما اجازه میدهد پس از خاتمه تحصیلاتتان به صورت موقت در استرالیا زندگی‌، کار و تحصیل کنید. دانشجویان به عنوان متقاضی اصلی‌ فقط یک بار میتوانند برای ویزای ۴۸۵ درخواست کنند.

این ویزا دو مسیر دارد:

مسیر کاری فارغ التحصیلان

برای دانشجویان خارجی‌ است که دارای تخصص و مدرک مورد نیز یکی‌ از مشاغل مربوط به لیست مشاغل تخصصی(SOL) میباشند. ویزای این مسیر برای ۱۸ ماه از زمان صدور اعتبار دارد. شرایط گرفتن این ویزا:

 • انتخاب یک تخصص در لیست مشاغل تخصصی(SOL) .
 • داشتن ارزشیابی مثبت برای تخصص انتخاب شده. قبل از درخواست ارزشیابی مدرک نمیتوان برای ویزای مسیر کاری فارغ التحصیلان درخواست داد.
 • در صورتیکه تخصص براساس مدرک دریافت شده در استرالیا و حین داشتن ویزای دانشجوئی ارزشیابی شده باشد، مدرک میبایست براساس تحصیل در یکی‌ از رشته های ثبت شده توسط “ثبت مشترک المنافع موسسات و رشته های دانشجویان خارجی‌“ (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students –CRICOS)بوده باشد
 • دو سال تحصیل در استرالیا
 • هر مدرک، دیپلم و یا حرفه ای که برای اثبات داشتن تحصیل در استرالیا استفاده میشود، مرتبط با شغل تخصصی انتخاب شده باشد
 • از اخذ مدرک و یا مدارک بیش از شش ماه نگذشته باشد

مسیر کاری پس از تحصیل

برای دانشجویان خارجی‌ است که صرف نظر از رشته تحصیلی، از یکی‌ از مؤسسه های آموزشی استرالیا با مدرک آموزش عالی‌ فارغ التحصیل شده باشند. این مسیر فقط برای دانشجویانی است که اولین ویزای دانشجوئی استرالیا ی خود را روز چهاردهم آبان ۱۳۹۰و یا پس از آن درخواست کرده بودند، و این ویزا پس از این تاریخ صادر شده باشد. شرایط گرفتن این ویزا شامل این موارد است:

 • اتمام دوره و اخذ حد اقل یکی‌ ازمدارک زیر در استرالیا:
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
 • دکترا
 • مدرک تحصیلی‌ توسط یک دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی اهدا شده باشد که در “ثبت مشترک المنافع موسسات و رشته های دانشجویان خارجی‌“ (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students – CRICOS)باشد و آن دانشگاه استرالیا یی و یا مؤسسه آموزشی استرالیا یی در آن مقاطع آموزش بدهند
 • از اخذ مدرک و یا مدارک بیش از شش ماه نگذشته باشد

مدت این ویزا بستگی به مدرک تحصیلی‌ اخذ شده در استرالیا دارد:

 • ۲ سال برای اخذ مدرک لیسانس و اخذ مدرک فوق لیسانس (تئوری )
 • ۳ سال برای اخذ مدرک فوق لیسانس (تحقیقاتی‌)
 • ۴ سال برای اخذ مدرک دکترا

این ویزا برای چه کسانی‌ است؟

این ویزا برای افرادی است که میخواهندپس از خاتمه تحصیلاتشان (به همراه خانواده) بصورت موقت در استرالیا اقامت داشته باشند. با داشتن این ویزا شما میتوانید در استرالیا کار، سفر و تحصیل نمایید.

اگر احتیاج به کمک دارید …

Contact us today for a commitment free briefing with our Registered Migration Agents in Melbourne to find more about your visa options.