مهاجرت از طریق ویزای خانوادگی- والدین

والدین (ویزای شماره ۱۰۳)- این نوع ویزا به والد و یا والدین یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می گیرد.مدت زمان انتظار برای دریافت این نوع ویزا بیش از ۱۰ سال می‌باشد.

والدین مسن (ویزای شماره ۸۰۴)- این نوع ویزا به والد و یا والدین مسن یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد،تعلق می گیرد.

ویزای مشارکتی والدین مسن (ویزای شماره ۸۶۴ و ۸۸۴)-این نوع ویزا به والد و یا والدین مسن یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم دراختیار دارد،تعلق می گیرد.هزینهٔ باز کردن پرونده تحت این نوع ویزا در حدود ۴۵،۰۰۰ دلار استرالیا بوده و مدت زمان انتظار برای دریافت آن ۱ سال می‌باشد.

ویزای مشارکتی والدین(ویزای شماره ۱۴۳ و ۱۷۳)- این نوع ویزا به والد و یا والدین یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد،تعلق می گیرد.هزینهٔ باز کردن پرونده تحت این نوع ویزا در حدود ۴۵،۰۰۰ دلار استرالیا بوده و مدت زمان انتظار برای دریافت آن ۱ سال می‌باشد.

برای خویشاوندان مسن:

افراد مسن خویشاوند (ویزای شماره ۱۱۴ و ۸۳۸)- این نوع ویزا به افرادی تعلق می گیرد که مجرد هستند، همسر خود را از دست داده اند، طلاق گرفته اند و یا به صورت رسمی از همسر خود جدا شده اند و تحت تکفل یک شهروند استرالیایی و یا فردی قرار دارند که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد.

برای سایر خویشاوندان:

مراقبت(ویزای شماره ۱۱۶ و ۸۳۶)- این نوع ویزا به خویشاوندان یک شهروند استرالیایی و یا فردی که ویزای اقامت دائم در اختیار دارد، تعلق می گیرد که خود و یا یکی از اعضای خانواده اش دارای مشکل جسمی است و نیاز به مراقبت دارد.

تنها خویشاوند نزدیک (ویزای شماره ۱۱۵ و ۸۳۵)- این نوع ویزا به تنها خویشاوند باقی ماندۀ یک مقیم استرالیایی تعلق می گیرد به شرطی که همهٔ اعضای خانواده آن شخص مقیم استرالیا باشند.

According to The Australian Bureau of Statistics over 50% of Australians have at least one parent who is born overseas. If you are one of these Australian families and would like to bring your parents to Australia contact us to discuss parent visa pathways.

Family Visa Team at Seek Visa International provides ethical, culturally sensitive, person and goal centred service to both parents from overseas and their sponsors from Australia. With the ever increasing child care prices, we understand the importance of having your parents around to assist you with raising your children, but also the cultural expectation of taking care of your elderly parents.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.