ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص-زیرگروه 887

ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص (زیرگروه 887)

این ویزا از نوع ویزای دائم است و مربوط به افرادی میشود که در مناطق خاصی از استرالیا کار و زندگی کرده اند.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
•    حداقل دو سال در یکی از مناطق خاص استرالیا زندگی کرده باشید
•    12 ماه به کار تمام وقت در در یکی از مناطق خاص استرالیا مشغول بوده باشید
•    دارای ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص (زیر گروه 489)، ویزای متخصصین در مناطق خاص (زیر گروه های 475 و 487)، ویزای مبتنی بر مهارت (زیر گروه 495)، یا ویزای متخصصین در مناطق مشخص (زیر گروه 496) باشید
شما زمان اقدام جهت این ویزا و زمان اخذ آن بایستی داخل استرالیا باشید.

این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید: با داشتن این ویزا شما می توانید:  
•    در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

اگر مایل به برسی شرایط فردی خویش جهت مهاجرت به کشوراسترالیا – کانادا- نیوزیلند می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت  و یا تماس با یکی از دفاتر سیک ویزا از واجد شرایط بودن خود در کلیه روش های مهاجرتی آگاه گردید.