ویزای ولی دانش آموز -زیرگروه 590

ویزای ولی دانش آموز (زیرگروه 590)

اگر ولی دانش آموز بین المللی زیر 18 سال باشید که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است بواسطه این ویزا می توانید در استرالیا بمانید. در موارد استثناء این ویزا میتواند برای ولی دانش آموز بین المللی بالای 18 سال که با ویزای دانشجویی در استرالیا مشغول تحصیل است نیز صادر شود.

شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

•    سن شما حداقل 21 سال باشد
•    شما والدین یا مسئول قانونی نگهداری دانش آموز باشید
•    اعضاء خانواده شما هیچکدام کمتر از 6 سال نداشته باشند
•    توانایی پرداخت هزینه های زندگی و رفاه دانش آموز را داشته باشید

با داشتن این ویزا شما می توانید:  
•    در طول دوره تحصیلی و تا زمانی که دانش آموز 18 ساله شود در استرالیا بمانید
•    در صورتی که بعد از تاریخ 24 مارس 2012 درخواست ویزای شما ثبت شده باشد، میتوانید تا 20 ساعت در هفته مشغول گذراندن دوره زبان انگلیسی فشرده (ELICOS) شوید
•    تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره های دیگر شوید